ورود کاربر

جملات تربیتی

ارجح آن است كه اين تربيت در كانون عائله و بدست مادران صورت گيرد نه آنكه اطفال به پرورشگاهها سپرده شوند

نظر شما چيست؟!!!

 
 

 

نظر شما چيست؟!!!

نگارش: شبستان

ارتباط جرياني است كه طي آن افراد،افكار و نظرات و عقايد خود را به يكديگر منتقل مي كنند. در هر ارتباط مفيد و سازنده اي كه افراد با هم برقرار مي نمايند پنج جزء اصلي وجود دارد:
 1- فرستنده پيام يا همان كسي كه پيام را مي فرستد.
2- گيرنده پيام يا دريافت كننده پيام
3- شيوه ارسال پيام (رسانه)
4- پيام
5- بازخورد
مثلا در يك سايت تربيتي، فرستنده پيام مي تواند مدير سايت يا نويسندگان مقالات باشند ،گيرنده پيام همان مخاطبيني هستند كه اين مقالات براي آنان نوشته مي شود، شيوه ابلاغ پيام به صورت نوشتاري و گاه ديداري يا شنيداري است كه از طريق رسانه اينترنت ارسال مي شود ،پيام همان موضوع مقاله است و بازخورد عبارت از واكنشي است كه مخاطبين به صورت اظهار نظر در مقابل دريافت و خواندن مقالات از خود نشان مي دهند.
انسان موجودي اجتماعي است. در اجتماع متولد مي شود و ارتباط عامل اساسي در اجتماع است. همه ما نيازمنديم تا با ديگران ارتباط مفيد و سازنده اي برقرار نماييم . نيازمنديم افكار و عقايد و عواطفمان را به يكديگر منتقل كنيم. همچنين مي كوشيم تا اين روابط ،صميمي و ساده و مؤسس بر احترام متقابل باشد. همچنان كه بين اعضاء يك جامعه ،ارتباط مي تواند اساسي ترين جريان حيات اجتماعي و باعث وحدت و محبت و همدلي باشد ،مي تواندسوء تفاهماتي را نيز به همراه داشته باشد كه بسياري از آنها ناشي از مشكلات مربوط به نارسايي زبان است. كلمات اغلب معاني و مفاهيم متعددي دارند كه اشخاص مختلف مي توانند در مورد آنها تفسير و قضاوت متفاوتي داشته باشند. در اينجا است كه بازخورد، اهميت زيادي پيدا مي كند. اهميت بازخورد در آن است كه فرستنده پيام، مايل است تاثير پيام خود را محاسبه نمايد تا مطمئن شود مقصود خود را بدرستي منتقل كرده و نيز مطمئن شود هدف پيامش به همان صورت مورد نظر دريافت شده است.
با كمك همين بازخوردها است كه مدير سايت و نويسندگان مقالات مي توانند به اصلاح و بهبود كار خود بپردازندو يا سوء تفاهمات را برطرف سازند.بدين سبب است كه مدير سايت و نويسندگان همواره مايلند از تاثير كار خود آگاه شوند.اين بازخورد از طريق اظهار نظراتي كه شماخوانندگان عزيزدر پايين مقالات مي نماييد امكان پذير مي شود . عدم توجه به بازخورد مي تواند، ارتباط را يك جانبه و خشك و ايستا نمايد.در عين حال بازخورد شما نوعي تشويق نيز محسوب مي شود و طبيعتا براي ادامه كارما نقش تقويت كننده خواهد داشت.صرف وقت براي نوشتن نظر و دادن بازخوردي هر چند كوتاه و مختصر، اتلاف وقت نيست. البته بايد توجه داشت در حين بازخورد از كلماتي كه محتملا توهين آميز است ،پرهيز شود زيرا "كلام انسان ترجمان قلب اوست . قلب در هر عالمي از عوالم باشد از آن عالم صحبت مي كند. لذا از بيان انسان معلوم مي شود كه در چه عالمي است"

من با نظر شما کاملا موافقم از

من با نظر شما کاملا موافقم از کاربرانتان هم خواهش میکنم همکاری بفرمایند .

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.

اطلاعات بیشتر در مورد قالب های ورودی

سیستم امنیتی
این سیستم امنیتی برای دفع کامنت های اسپم است.
Image CAPTCHA
حروفی را که در تصویر می بینید را تایپ کنید.