ورود کاربر

جملات تربیتی

يك سخن سودمند كه شنيدنش آرامش بخشد ،بهتر از هزاران بيان است كه از كلمات بي ثمر تشكيل شده باشد

آموزش گفتار به کودکان


اپراي كودكان در جشنواره منچستر اجرا مي شود