ورود کاربر

جملات تربیتی

آنكه انديشه اي بهتر دارد و رفتاري برتر ،به گفتار و كردار هماهنگ با شريعت و قانون عمل مي كند .

الگوپذیری در کودکان - قسمت اول

 


نگارش : شبستان

ترس و اضطراب در کودکان قسمت دوم

 ترس و اضطراب در کودکان (قسمت دوم)

قصه گویی

 

قصه‌گويي

امير رهبر كارشناس ارشد تكنولوژي آموزشي

1- آموزش غير مستقيم

رشد حساسیت‌های زیبایی شناختی کودکان

 
Developing Aesthetic Sensitivity
رشد حساسیت‌های زیبایی شناختی کودکان
دونا نورتن

اگر واژه زیبایی شناختی به معنای هنر و زیبایی باشد، پس نگاه به تصویر های زیبا

نظر شما چيست؟!!!

 
 

 

نظر شما چيست؟!!!

نگارش: شبستان

آیا ما نیز حرفی را که به فرزندمان زده ایم انکار می کنیم؟

گاهی اوقات ما پدر و مادرها، با انکار حرفی که به فرزند زده‌ایم، عمداً دروغ میگوییم. اگرچه کمال محبّت را به او داریم و مایلیم پیشرفت کند، امّا این روش ما تا چه حدّ صحیح است؟ گفتگوی مادری را با فرزندش میخوانید که مایل است او تمیز، مرتّب، درسخوان باشد ولی طوری با او سخن میگوید که اعتماد فرزند یا به خودش یا به مادرش از بین میرود و شاید در آینده به جای اطاعت از اوامر یا تقاضاهای والدین به راه های دیگر روی آورد:

چگونه گفتگو را شروع کنیم؟

 

فرصتی برای استراحت

 

 زن شاغل بودن ممکن است بسیار دشوار باشد، ولی زن شاغل بچه دار بودن خیلی خیلی سخت تر است.

دست های مهربان پدر


دستهای پدر / سوزان فانکه
نیمه شب بود که از خواب بیدار شدم و همسرم، مارتی، را دیدم که کودک خردسالمان، نوآ را در آغوش گرفته به آرامی و نرمی تکان میداد. لحظه ای در آستانۀ در ایستادم و مرد حیرت آور زندگی ام را، که از موهبت برخورداری از وجودش به عنوان شریک زندگی برخوردار بودم، نگریستم؛ او با محبّت تمام گونۀ صورتی رنگ تپل نوآ را نوازش میکرد تا او را آرام کند. در ژرفنای دلم احساس کردم که نوآ دچار مشکلی جدّی شده است.

پسران و تفنگ

مرکز کودکان توصیه خود را ارائه می دهد

 

پسران و تفنگ