ورود کاربر

جملات تربیتی

پاره اي نواقص طبيعي در هر طفل ولو هر قدر صاحب استعداد باشد موجود است

مفهوم تربیت روحانی

تربیت روحانی یعنی پرورش قوای روح و ایجاد عشق الهی در قلوب کودکان. یعنی تقویت و نهادینه کردن فضائل انسانی و کمالات روحانی در قلب و روح ایشان به نحوی که هم خود و هم دیگران از آن بهره مند گردند. در امر بهائي تربيت روحاني و تربيت مادّي هر دو لازم است. جانب هيچيك را نمي‌توان مهمل گذاشت امّا بايد توجه داشت كه تربيت مادّي در خدمت تربيت روحاني است. بايد به تربيت مادي پرداخت تا موجبات تربيت روحاني را فراهم ساخت. انسان بايد تندرست و توانا و توانگر باشد. مشروط براينكه صحّت و قدرت و ثروت او در راه خدمت به حقيقت انسانيت بكار افتد. تربيت را نبايد وسيله‌اي براي وصول به ثروت دانست يا به تصريح حضرت عبدالبهاء نبايد كسي را بدان منظور تربيت كنند كه «ميليونر» شود. تربيت روحاني كه اسّ اساس تربيت است مقتضي القاء محبّت الله به دلهاي كودكان است. چون عمل به احكام الهي و قبول تعاليم ديني بر طبق اصول امر بهائي بايد از دوست داشتن حقّ سايه بگيرد. تنها در چنين وضعي است كه مي‌توان از حيات روحاني اطمينان يافت.

کودکان امیدهای آینده

روي صندلي پارك نشسته، مشغول مطالعه بودم كه به اين جمله رسيدم «در دارايي يک جامعه كودكان گرانبهاترين گنجينه‌اند زيرا اطفال اميد و ضامن آينده‌اند. كودكان حامل بذرهايي هستند كه خصوصيّات جامعه‌ي فردا را در بردارد.» عميقا به فكر فرورفتم، سعي كردم با توجّه به خصوصيّات كلّي كودكان اين زمان، خصوصيّات جامعه‌ي فردا را پيش‌بيني كنم كه ناگهان خنده و شادي كودكي دو، سه ساله كه به اين طرف و آن طرف مي‌دويد توجّه مرا به خود جلب كرد. پدر تقريبا چهل ساله‌اش كه به نظر مي‌آمد حسابي از كار روزانه خسته شده سعي مي‌كرد فشار خستگي، او را از همبازي و همزباني با فرزند خردسالش دور نكند. در اين اثنا خانمي كنارم روي صندلي نشست و با ديدن فضاي پرسروصداي بچّه‌هاي پارك آهي جگرسوز كشيد. به او توجّه كردم و گفتم: «شادي و سرور بچّه‌ها انسان را به شوق مي‌آورد و خستگي را از تن بدر مي‌برد.» او  با نگاهي ناراحت و افسرده گفت: «اما براي اين شادي و خوشي بايد هزينه گزافي پرداخت.

بهترین زمان آغاز تربیت

نگارش : شبستان
در تعريف تربيت آمده: " تربيت همانا كشاندن آدمي است به سوي ارزشهاي والاي انساني ، چنانچه آن ارزشها را بفهمد ، بپذيرد، دوست بدارد و به كار آورد."(نگاهي به فلسفه آموزش و پرورش ص 19)
ارزشهايي همچون عشق و محبت به جميع موجودات عالم ،عشق به خدا، فداكاري و ايثار، عدالت، راستي و حقيقت پرستي، علم، شرافت ، اخلاص و بسياري از ارزشهاي ديگر بايد هدف تربيت باشد و در اين تعريف ،تربيت حقيقي انساني، تكيه بر فهميدن ،پذيرفتن و آنگاه گرويدن آزادانه دارد.
مقدمات و پيش زمينه تربيت
منشاء اخلاق در بين نوع انسان چند قسم است : 1 - اخلاق فطري 2 – اخلاق ارثي 3- اخلاق اكتسابي
• اخلاق فطري ، همان قابليات و استعدادهايي است كه از جانب خدا به انسان عطا شده و او را از نوع حيوان متمايز مي سازد . همه كودكان از اين قابلیات  و استعدادها بهره مند هستند و اين نوع اخلاق ، خير محض است و شر در آن راه ندارد.

عشق و محبت ،كليد اصلاح رفتارو اخلاق

 

 

  نگارش : شبستان

 

يكي از نيازهاي آدمي ، نياز به عشق و محبت است . هر انساني به محبت نياز دارد اما اين نياز در كودكان شديدتر است . نياز كودكان به محبت ، همانند نياز گياه به نور است .همانطور كه گياه براي رشد و نمو به نور نياز دارد ،كودكان نيز براي تكامل شخصيت خود به محبت نياز دارند. محروميت كودك از محبت ، نتايج ناگواري در رشد شخصيت او بر جاي خواهد گذاشت . وقتي كودك از محبت پدر و مادر و اطرافيان خود در حد لازم برخوردار باشد معمولا با نشاط و متعادل بوده ، به رشد طبيعي خود ادامه مي دهد در حالي كه عدم توجه به اين نياز ، موجب بروز حالاتي چون عدم احساس امنيت ، احساس حقارت ،اضطراب و ترس ، فقدان اعتماد به نفس،كندي در يادگيري، ناتواني در سازگاري با كودكان ديگر و با اجتماع ، ناتواني در ابراز محبت به ديگران و به تبع آن ، عوارضي چون جويدن ناخن ، شب ادراري و پرخاشگري و غيره در كودك مي گردد .

 

صاحب نظران تعليم و تربيت معتقدند ،كليد حل بسياري از مشكلات و معماهاي رفتاري كودكان را بايد در ميزان ابراز مهر و محبت و عواطف والدين و مربيان نسبت به آنها جستجو كرد. چه بسيار كودكان كه تشنه محبت و لبخند و نوازش پدر و مادر و مربي خود هستند و در ازاء آن ، حاضرند از همه ناسازگاري ها ي خود دست بردارند و بچه معقول و مودبي شوند. چه بسيار كودكان كه حتي خود را به بيماري مي زنندتا از اين راه ، مهر والدين و مربي را به خود جلب نمايند.

لزوم شکل گیری فضائل اخلاقی

 

فضل الانسان فی الخدمة و الکمال لا فی الزینة و الثروة و المال
«برتری انسان به خدمت نمودن و كسب كمالات روحانی است، نه به جمع آوری ثروت و زينت و مال. »

 حضرت بهاءالله  

دعا و مناجات - قسمت اول

  نگارش : فيروزه  كيهاني

"  اگر يك دوستي به ديگري محبت دارد آرزويش اظهار آن محبت است و حال آنكه مي داند دوستش از محبت او آگاه است . با وجود اين ميل دارد احساسات  خويش را بيان كند . خدا از آرزوهاي قلوب خبير و عليم است. ولي عواطفي كه انسان رابه مناجات با حق دلالت مي كند از مقتضيات طبيعت است كه ناشي از محبت انسان است به حضرت يزدان .... " 1

           بعضي از تاثيرات دعا و مناجات بدين قرار است :

- بواسطه دعا و مناجات ، فرد راهي براي ارتباط با حق مي يابد و از آن طريق كسب روحانيت نموده و فيوضات الهي نيز شامل حالش  مي گردد . 

- دعا و مناجات سبب  ياد آوري اعمال نيك و پاك به اطفال مي گردد و اين ياداوري  عاملي است كه فرد را از ارتكاب اعمال ناپسند باز مي دارد .

القای خشیت الله در قلب اطفال
نگارش : فيروزه  كيهاني" آنچه سبب اول است ا ز براي تربيت خلق ، خشيةالله بوده ، طوبي للفائزين . " 1

و همچنين :

" آنچه از براي اطفال د رمقام اول ورتبهء اوليه واجب و لازم است ، تعليم كلمهء توحيد و شرايع الهيه است چه كه من دون آن خشية الله حاصل نمي شود و در فقدان آن صد هزار اعمال مكروهه ء غير معروفه و اقوال غير طيبه ظاهر مي گردد ... " 2

مقصد از خشية الله :  ترس از عدم موفقيت در حصول رضاي الهي است و يكي از عوامل مهمهء تربيت روحانيه مي باشد كسي كه در قلبش ترس از خدا باشد و وجدانش هميشه او را آگاه كند از ارتكاب به اعمال نامطلوب دوري خواهد نمود . لذا ، وادار ساختن كودكان به تكاليفي شاق و از روي اجبار به دليل اينكه يك تكليف الهي است ، كاملا نادرست است .


" براي توضيح مفهوم خشيةالله براي كودكان مانعي ندارد كه آن را به گونه اي و بوسيله تمثيلات و تشبيهات ، آموزش دهيم ، در اين باره نيز بايد به كودكان تفهيم كرد كه ما ا ز خدا نمي ترسيم به علت اينكه او ظالم است ، بلكه ما از خدا مي ترسيم به دليل اينكه او عادل است . يعني اينكه اگر خطائي مرتكب شويم و مستحق تنبيه باشيم ، ممكن است خداوند به صرف عدالتش ، مقتضي چنان بيند كه ما را تنبيه كند . ما بايد هم زمان هم خداوند را دوست بداريم و هم از او هراس داشته باشيم .... " 3

 

دعا و مناجات ( قسمت دوم - دعا و کودکان )

doaye koodak.jpg


در همه اديان دعا و مناجات با خدا بوده و دربا ره آن تاكيد و سفارش زيادي شده است .هيچ ديني نيست كه بدون دعا باشد .دعا يكي از اركان اديان است. ادعيه بسياري هم از جانب خدا نازل شده و غير از آن ادباء و شعرا نيز ادعيه بسياري انشاء نموده اند. البته دعا و مناجات با عبادت نماز كه واجب است روزانه به جا آورده شود ،فرق دارد. دعا اقسامي دارد .بعضي دعا ها عمومي است يعني فرد براي همه نوع بشر و همه نيازمندان و درماندگان دعا مي نمايد كه در اين نوع دعا يك نوع محبت و عاطفه ، نسبت به همنوع آشكار است مثل اين دعا : " اي خداوند مهربان به فرياد بيچارگان برس . اي پاك يزدان بر اين اطفال يتيم رحم فرما . اي خداوند بي نياز اين سيل شديد را قطع كن . اي خالق جهانيان اين آتش افروخته را خاموش كن . اي دادرس به فرياد يتيمان برس. اي داور حقيقي ، مادران جگر خون را تسلي ده .اي رحمان رحيم ، بر چشم گريان و دل سوزان پدران رحم فرما . اين طوفان را ساكت كن و اين جنگ جهان گير را به صلح و آشتي مبدل فرما .تويي بينا و شنوا "

صلای صلح جهانی

naghoos e solh.png

                            به مناسبت روز جهانی صلح

کوچولو، وقتی بزرگ شدی می خواهی چکاره شوی؟

koodak&jang.png

او بنا نبود بداند که مرز چیست. او نباید می شنید که جنگ است. قرار نبود که خانه اش نابود شود. پدرش تفنگ در دست بگیرد و پدرهای دیگر را نشانه رود. او نباید دشمنی را می دید. نباید خشونت را می شناخت، نباید می گذاشتیم ، نباید بزرگ می شدیم.
چرا بزرگ شدیم؟ قرارمان چه بود؟ چطور می خواستیم از وجودمان چیزی به جهان بیافزاییم؟ برای تغییر جهان چه آرمانی داشتیم؟ معلم شویم یا پزشک؟ مخترع یا خبرنگار؟ همینها بود نه؟. حالا که معلم هستیم و پزشک و مخترع و خبرنگار. چه کرده ایم؟ معلم شدیم که به کودکان دروغ بیاموزیم؟ پزشک شدیم که درجبهه های جنگ دست وپا قطع کنیم؟ مخترع شدیم که سلاح مرگبار بسازیم ؟ یا خبرنگار شدیم تا قلم بفروشیم؟
چرا بزرگ شدیم؟ که به کودکان جهان گرسنگی وجنگ و بیزاری و نفرت ونا امنی دهیم؟ و بعد وقتی به یکی از آنها رسیدیم ، چهره ی مهربانی به خود بگیریم و با لحنی دلفریب از او بپرسیم : « کوچولو، وقتی بزرگ شدی می خواهی چه کاره بشوی؟ » و انتظار داریم چه کاره بشود؟