ورود کاربر

جملات تربیتی

مسئله ايتام بسيار اهميت دارد .ايتام را بايد نهايت نوازش نمود و پرورش داد و تعليم كرد و تربيت نمود.

هدف تعلیم و تربیت بهائی در معنای اعم و اخص

هدف عمومي تربيت بهائي ، تعالي روح انساني ، دست يابي به وحدت عالم انساني و استقرار صلح عمومي و ازاله انواع تعصبات جاهليه در جامعه انساني است . در نظام تعليم و تربيت بهائي، دقت كافي خواهد شد كه مسئله وحدت بشريت به دانش آموز تفهيم گردد، زيرا اين مسئله، اُسّ اساس صلح جهاني است . تعليم و تربيت به معناي اخص در ديانت بهائي امري عمومي ، اجباري و از احكام حتمي الاجراء و قصور در آن گناهي غير مغفور است. از آنجا كه تعليم و تربيت فرآيندي است كه طی آن استعدادهاي بالقوه انسان به فعل در آمده و شكوفا مي شود درمورد نقش تعليم و تربيت در آثار بهائی می خوانیم : " انسان طلسم اعظم است ولكن عدم تربيت او را از آنچه با اوست محروم نموده ...

راه صلح

 

عالم انسانی سرانجام آن دوره از تسلط اندیشه ی جنگ مداری را پشت سر گذاشته و سالهاست که "صلح" جای خود را در برنامه ریزی های فکری و تصمیم گیری های اساسی باز کرده است. گرچه هنوز انسان در انتخاب راه صحیحی برای رسیدن به صلح سردرگم است ولی نشانه های تلاش برای یافتن آن را باید ارج نهاد. چرا که هنوز هم در چنگال آن دسته از نظامهای فکری که زورگوئی و تجاوز را در خمیره ی طبیعت بشری می دانند گرفتاریم. می توان گفت که نوعی تضاد فکری مردم جهان را در برگرفته است. از طرفی خواهان صلحند و از طرفی چون انسان را ذاتا خودپرست و متعدی می دانند صلح را محال می شمرند.

تعلیم و تربیت انسان

 

 

" تربيت از ديدگاه ديانت بهائي "