ورود کاربر

جملات تربیتی

اطفال در عالم طفوليت نمي دانندو لي مستحق نكوهش نيستند

کودک 2-0 ساله خود را بشناسیم

کودک خود را بشناسیم: (۰ - ۲ سال)
 

دستاوردهای پژوهشی در زمینه رشد و پرورش کودک، به شناخت دوره هایی در رشد زبانی، شناختی، شخصیتی و اجتماعی در کودکان انجامیده  است. گرچه آهنگ پیشرفت تمامی کودکان در پیمودن این مراحل یکسان نیست،  اما در روند رشد، گذار همگی آنان از این مراحل قطعی است. توجه به ویزگی های کودکان در هر مرحله از رشد، سر نخ هایی را برای شناخت ادبیات مناسب آنان به دست می دهد. کودکان برای پشت سر گذاردن هر مرحله خاص از رشد، به کتاب های ویژه ای نیاز دارند. این کتاب ها آن ها  را در پیشروی به مراحل دیگر یاری می دهند. به همین سبب شناخت گوناگونی رشد و پرورش کودک برای تمامی والدین و کسانی که با کودکان سر و کار دارند ضروری است.
ادبیات و کتاب خوانی، اثری ژرف بر رشد و پرورش جنبه های مختلف زبانی، شناختی، شخصیتی و اجتماعی کودک دارد.  فهرستی از ویژگی ها و تاثیر  کتاب هایی که برای رشد جنبه های متفاوت کودکان مناسب هستند در زیر آمده است.
 

فقر آهن در کودکان را جدی بگیرید


چه زمان زمين خوردن كودك را جدي بايد گرفت

 

ني ني سايت: يكي از نگرانيهايي كه والدين در مورد نوزاد و يا كودك خود دارند،  زمين خوردن كودك است. در اين مواقع، بيشتر والدين به ويژه مادران از اينكه كودك آنها دراثر زمين خوردن صدمه ديده باشد مضطرب شده و آرامش خود را از دست مي دهند. احتمال غلتيدن و افتادن نوزادان و كودكان خردسال از روي تختخواب يا كاناپه، صندلي، صندلي ماشين و يا تاپ بسيار زياد است و بعضي اوقات نوزاد در نتيجه اين افتادن ها زخمي و يا كبود مي شود. مادران و پدران  بايد سعي كنند در اين شرايط آرامش خود را حفظ كنند.
 


هفت نکته عجیب که باید برای ایمنی نوزادان هنگام خواب بدانید


برای جای خواب نوزادتان چه فکری کرده اید؟

 آیا برای او تختخواب مخصوص خریده اید یا این که قصد دارید او را کنار خودتان بخوابانید؟ آیا می دانستید ایمنی نوزاد هنگام خواب درست به اندازه راحتی او اهمیت دارد؟

غذاهای مناسب برای کودکان زیر یک سال‬

غذاهای مناسب برای کودکان پیش از ۶ ماهگی

غذاهای مناسب برای کودکان پیش از ۶ ماهگی: اولین غذاهای جامد باید غلات غنی شده از آهن باشند. یک روش خوب این است که غذاها را پس از اینکه کودک مقداری شیر مادر یا شیرخشک خورد و اشتهایش کمتر شد، به او بدهند. این روش به برقراری زود هنگام تغذیه با قاشق هم کمک می کند. کمک غذای برنجی (مثل فرنی) بهترین غذا برای شروع است. زیرا کمتر احتمال دارد حساسیت غذایی ایجاد کند.