ورود کاربر

جملات تربیتی

فرزندانتان را گرامي بداريد و با آداب و روش پسنديده با آنان رفتار كنيد.

از زبان کودک کم توانشکر گذاری قلبی فرزندان کم توان در حق مادران و مربیان خویش:

خدا را شکر می گویم به هر آن                   که مادر گشته غمخوار و نگهبان

اگر در خلقتم نقصی به جانست                   مرا اینگونه قسمت در جهانست

اگر چه من ندارم پای رفتن                      و یا الکن شدم از بهر گفتن

مرا حرصی بر این عالم نباشد                    به سر سودای بیش و کم نباشد

محبت های یاران بس فزونست                همیشه خالص و بی چندوچون است

چنان حور و ملائک در برمن                  حفاظت کرده گشته یاور من

بگویم ای خدا بعد از تو، مادر                  برای من همیشه یار و سرور

بده اجر جزیلی ای خداوند                     همیشه روح و جانش باد خرسند

اگر چه نقص بر جسمم نهادی                ولی روحی لطیف و پاک دادی

اگر رفتم من از این عالم خاک                از این ویران سرای خاک و خاشاک

شعری از زبان یک کودک کم توان

کاش ...

کاش برای آموختن به من

به راهنمایی شفاهی وآموزش کلامی

بسنده نمی کردی

من نیازمند رهبری عملی توام

کاش مرا آزاد می گذاشتی

ازکندی حرکاتم ناشکیبا نمی شدی

وبه خاطر عملکردناشیانه ام

فرصت کسب تجربه ویادگیری را

ازمن سلب نمی کردی

کاش مراسرزنش نمی کردی

که من به علت عدم توانایی

مستحق ملامت نیستم

وکاش زندگی من قلبی بود

که آهنگ طپش پرمهرش را

به عنوان هدیه ای ناقابل

درآستانه باورت نثار می کردم