ورود کاربر

جملات تربیتی

مسئله ايتام بسيار اهميت دارد .ايتام را بايد نهايت نوازش نمود و پرورش داد و تعليم كرد و تربيت نمود.

از خاطرات میرزا عیسی اصفهانی درآگاهی

هدف از ايفاي وظايف تربيت روحاني والدين


هدف از ايفاي وظايف تربيت روحاني والدين اين است كه فرزندان قادر به توسعة اقتدار دروني خود

شوند، از حسن مسئوليت‌پذيري بهره‌مند گردند، و قدرت اتّخاذ تصميمات آگاهانة اخلاقي را كسب كنند.

زمان تربیت

از حكیمی پرسیدند زمان تربیت، چه زمانی است؟

گفت: 20 سال قبل از تولد كودك.

یعنی آنچه در تربیت نقش دارد، تربیت والدین است

مشاور ما در خدمت شماست بفرمایید :

سوال:
آیا کودکم حق دارد عصبانی شود؟
 
من دوست ندارم کودکم ناراحت باشد یا عصبانی شود. آیا این که به او بگویم عصبانی نباش یا نترس، کارِ درستی است؟!

موسیقی درمانی چیست؟

خانه بهایی

 
خاﻧﻪٔ ﺑﻬﺎﺋﯽ * :
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺒﺎﺭﮐﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ :
۱ - ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺟﻠﻮﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻣﻠﮑﻮﺕ ﺍﺑﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ

دلیل علاقۀ حضرت ولی امرالله به عقاب؛

 

 

  

بی بی ها هم یک روز نی نی بودند

 
 
 
زمان زود میگذرد!...
بی بی ها هم یک روز،نی نی بودند.
فقط...
گذر زمان،نقطه هایشان را جا به جا کرده است !
پس از لحظه لحظهٔ زندگیتان لذت ب