ورود کاربر

جملات تربیتی

مسئله ايتام بسيار اهميت دارد .ايتام را بايد نهايت نوازش نمود و پرورش داد و تعليم كرد و تربيت نمود.

نکات تربیتی

بچه ها ي لوس و ناز پرورده كمترين آمادگي را براي مواجهه با نيازهاي زندگي دارند. لوس بار آوردن أشكال متعددي دارد و هر كدام تأثيرات مشخصي روي كودك دارد.چهار نوع مشخص لوس كردن عبأ تند از :      ١- برآوردن بيش از حد خواسته ها.                    ٢- آسان گيري بيش از حد.                              ٣-تسلط بيش از حد.          ٤-حمايت بيش از حد


 

ماساژ کودکان

نحوه ماساژ نوزاد

تعيين حد و مرز براي اطفالحدود و ثغور واضح و منطقي تعيين كنيد

بازی هدفمند

بازی حیوانات

(هدف: دوست داشتن حیوانات و پرهیز از آزار حیوانات)

قابل اجرا از ۳ سالگی:

نکات مهم تربیتی

کودک و مشکلات خرید ، پارک و شهربازی

رهنمودهاي زير به شما كمك مي‌كند كه براي خانوادة خود، مقررات اساسي مؤثر وضع كنيد.

 

 

1- قوانين را ساده و منطقي وضع كنيد.