ورود کاربر

جملات تربیتی

مسئله ايتام بسيار اهميت دارد .ايتام را بايد نهايت نوازش نمود و پرورش داد و تعليم كرد و تربيت نمود.

شروع رشد اخلاقی و روحاني كودك

يكي از چالش‌هاي والدين اين است كه چگونه مي‌توان اخلاق  يا صفات روحاني را به كودكان از ابتدا (1-0) يكسالگي آموخت. فضايل و اخلاق مفاهيمي انتزاعي هستند و برحسب نظريه‌هاي شناختي رشد (پياژه) كودك توانايي درك مفاهيم انتزاعي را تاحدود يازده سالگي ندارد. آيا بايد آموزش اين مفاهيم را به تأخير انداخت؟ و يا راهي وجود دارد كه اخلاق را از ابتدا و صغر سن آموزش داد؟
اگرچه تعليم و تربيت بهايي مبتني بر سه جنبه رشد (جسماني- انساني- روحاني) است، ولي تأكيد زيادي بر آموزش اخلاق و آداب و فضايل از صغر سن دارد و آن را بر دو نوع ديگر مقدم و مرجح مي‌شمارد و شروع آن را در شيرخواري، صغر سن مي‌داند.
وقتي كودكي متولد مي‌شود بايد باور كنيم كه به همراه رشد و تعالي كودك پروسة رشد و تعالي والدين نيز آغاز شده است. در حقيقت اين والدين هستند كه بايد ابتدا به تربيت خود پردازند و به خصوصيات اخلاقي و روحاني خود توجه كنند. فضايل را تمرين كنند شيوه‌هاي فكري و رفتاري خود را تصحيح نمايند. محيط و فضاي خانه، ارتباط كلامي و معاشرت والدين، نحوة ابراز عشق و محبت والدين به يكديگر، به كودك و ديگران، شروع تربيت اخلاقي و روحاني كودك است.
خانواده هسته‌اي است كه مي‌تواند به تدريج و مستمر صفات و قابليات روحاني خود را توسعه دهد. والدين توانايي تربيت و پرورش كودكاني را دارند كه فضيلت‌مند و خادم نوع بشر شوند.
نگرش هاي خود را تصحيح كنيد:
1- كودك ظرف خالي نيست كودك لوحه سفيد نيست. كودك امتداد شما نيست. بلكه كودك «معدن احجار كريمه است كه جواهر آن به تربيت به عرصة شهود آيد.»
2- كودك ذاتاً شريف و اصيل است، صورت و مثال الهي است. موجودي روحاني است. همة فضايل و خوبي ها در اوست. وظيفة والدين شكوفايي قابليات و استعدادهاي كودك است.
3- كودك مستحق محبت بي‌قيد و شرط والدين است.
4- كودك توانايي اخذ تصميمات اخلاقي و مسئولانه را دارد.
5- مسئول و موظف اصلي تربيت كودك والدين هستند.
6- پدر و مادري هم هدف، هم سو و همراه باشيد.
توصيه‌هايي براي شروع رشد روحاني و اخلاقي كودك به والدين
1- فضاي خانة خود را پر از محبت، آرامش و احترام و نظم كنيد.
2- دعا و مناجات را مستمراً و با صداي بلند بخوانيد.
3- كودك را با دعا و مناجات و نغمات دلنشين بخوابانيد و بيدار كنيد.
4- در شيوة خود ثابت قدم و پافشار باشيد.
5- با نوزاد خود صحبت كنيد. آهنگ كلام پُر مهر شما در روح و روان كودك تأثير بسيار دارد.
6- از غيبت و بدگويي اجتناب كنيد.
7- از موسيقي، سرودها، آهنگها و لالايي‌هاي مناسب و پرمعني استفاده كنيد.
8- خانة خود را محل خدمت به همنوعان خود كنيد.
9- از تصنع و ظاهرسازي بپرهيزيد.
10- از تجمل و صرف هزينه‌هاي اضافي حذر كنيد. سادگي را ارج گذاريد.
11- با اعضاي خانوادة خود و همسرتان ارتباطي قوي، منظم و مداوم داشته باشيد.
12- مثبت باشيد. (افكار منفي و جملات منفي را با تمرين مثبت‌انديشي و مثبت‌گويي كنار گذاريد.)
13- تلاش كودك را ببينيد نه نتيجه.
14- صبر و تحمل را به تدريج و به موقع به كودكان آموزش دهيد. (به مقالة« كودك خود را بلند همت كنيم» مراجعه شود.)
15- كودك را با كتاب‌هاي مناسب سنش آشنا كنيد و برايش كتاب بخوانيد.
16- داستان‌ها و حكايات انبياء را براي كودك تعريف كنيد.
17- تفاوت خوب و بد و مجاز و غير مجاز را به كودك از همان ابتدا بياموزيد.
18- كوچكترين رفتار پسنديدة كودك را تشويق كنيد و متوجه رفتار ناپسند كودك باشيد.
19- سرزنش، و عتاب نكنيد.
20- از ضرب و شتم جداً پرهيز كنيد زيرا اخلاق كودك از ضرب و شتم مذموم مي‌شود.
21- احساس خود را بيان كنيد و از لحظه لحظة كودك خود لذت ببريد.
22- انتظار خود از رفتار كودك را با سن كودك و مراحل رشد او تطبيق دهيد.
به تدريج كه كودك مرحله شيرخوارگي (1-0) سالگي را پشت سر مي‌گذارد فعاليت‌ها و آموزش‌هاي مناسب سن او را دنبال كنيد.
«... ادب و نورانيت اخلاق مرجح است. اگر اخلاق تربيت نشود، سبب مضرت گردد. علم و دانش ممدوح است. اگر مقارن حسن آداب و اخلاق گردد و الّا سمّ قاتل و آفت هائل . طبيب برخو و خائن سبب هلاكت گردد وعلّت انواع امراض. اين قضيه را بسيار ملاحظه داشته باشيد كه  اوّل تعليم آداب و اخلاق و تحسين اطوار و كردار باشد.»


مجموعه نصوص تربيتي بهايي ص 49

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.

اطلاعات بیشتر در مورد قالب های ورودی

سیستم امنیتی
این سیستم امنیتی برای دفع کامنت های اسپم است.
Image CAPTCHA
حروفی را که در تصویر می بینید را تایپ کنید.